071 56 01 660
  • nl
071 56 01 660
  • nl
← Onze inspiratie

Wat verzeker je bij een evenement?

In deze MEET UP van Obsession TV Evenementenverzekering.

Voor welke risico´s kunt u een evenement verzekeren? Hierbij leggen wij het kort en helder uit. Check voorafgaand aan het evenement wie waar verantwoordelijk voor is en welke risico’s reeds gedekt zijn in lopende verzekeringen binnen uw bedrijf of locatie en natuurlijk bij de event-partner waarmee u werkt.

Wij laten deze maand Michiel Bredius van KLAP verzekeringen aan het woord in de MEET UP van Obsession TV. Onze adviseur op het gebiedt van evenementenverzekeringen.

1. Extreem weer
Een evenement kan verzekerd worden voor het niet door kunnen gaan van het evenement, uitstel, onderbreking of voortijdig beëindiging door extreme weersomstandigheden. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

2. Aansprakelijkheid
Hiermee verzekert u op secundaire basis – aanvullende op een bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – de aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.

3. Materiaal
Alle zaken die uw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor u tijdens het evenement verantwoordelijk voor bent verzekert u tegen verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.

4. Ongevallen
Met de rubriek ongevallen verzekert u een kapitaalsuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Dit geldt voor de gehele organisatie dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement. Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één van uw vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen.Met deze extra dekking voorziet u in een tegemoetkoming in de kosten die het voor de betrokkene of nabestaanden met zich meebrengt in een bijzonder onwelkome situatie.

5. Non Appearance
Bij non-appearance verzekert u de schade (lees tevergeefs gemaakte kosten en/of nog te maken extra kosten) door het niet verschijnen van een of meer van de verzekerde personen als gevolg van overlijden/ arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

6. Terrorisme
Naar aanleiding van de aanslagen in New York hebben verzekeraars samen met de overheid hiervoor een pool (NHT) opgericht met een voorziening tot € 1 miljard (www.terrorismeverzekerd.nl). De aanvullende terrorisme dekking zorgt ervoor dat u 100% dekking heeft zonder wachttijd en ook voor evenementen in het buitenland!