071 56 01 660
  • nl
  • en
071 56 01 660
  • nl
  • en

Recht doen aan slachtoffers

Ministerie van Veiligheid & Justitie — Wetgeving implementeren

Het slachtoffer in hoofd, hart en handelen krijgen. Met de veranderende wetgeving vanuit Europa als aanleiding benadert het ministerie van Veiligheid & Justitie ons om een voorstel te doen voor de organisatie van regionale bijeenkomsten. Niet langer staat namelijk de dader centraal in rechtspraak en aanpak. De blik verruimt zich en kijkt vooral ook naar wat nodig is voor de slachtoffers. Doel van de bijeenkomsten is daarom om met de vele betrokkenen en ketenpartners – van politie tot reclassering en van OM tot Slachtofferhulp Nederland – de consequenties voor slachtoffers in hoofd, hart en handelen te krijgen.

Aanpak

Vooral de doelstelling ‘het slachtoffer in hoofd, hart en handelen krijgen’ fascineert ons. Wat betekent dat? En vooral, hoe bereik je dat? Het belangrijkste is om de professionals die dag in dag uit met slachtoffers werken, weer zicht te geven op het slachtoffer als persoon. Loskomen van de werkelijkheid als professional en doorvoelen wat een slachtoffer ervaart als hij of zij in contact komt met de politie, of de reclassering, of een rechter. De vorm die we hiervoor kiezen, is onorthodox. Een theaterstuk, dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. Een slachtoffer vertelt haar ervaringen aan de hand van haar dagboek. Tussendoor worden vragen gesteld over de nieuwe EU-regelgeving. Het geheel is zo confronterend dat de urgentie van een andere aanpak en samenwerking voelbaar wordt. Na de pauze is er ruimte om dieper in te gaan op de regelgeving tijdens een tafeldialoog.

Resultaat

De bijeenkomst is in zeven verschillende regio’s georganiseerd en overal was de impact enorm. De regelgeving was soms al ver ingevoerd, op andere plekken stond men nog aan het begin. De dialoog die de ketenpartners met elkaar aangingen, was een groot succes. Het theaterstuk zorgde er keer op keer voor dat zij zich openstelden als mens. De emoties liepen soms hoog op en daardoor kwam er veel discussiestof vrij die na de pauze kon worden gedeeld met elkaar. De zaal kon via een interactief systeem meepraten met de zwaargewichten aan tafel. Daardoor werd de weg vrijgemaakt voor een open en eerlijke verkenning van de verschillende werkwijzen, de samenwerking en wat er beter kan!

European Best Event Awards 2016 - Best Social Event (brons)
Eventex awards 2016 - Best Campaign (brons)

Deel deze case op

  • Google+
  • Pinterest
Deel op LinkedIn

"Obsession heeft ons uitstekend ontzorgd"

Toine Duffhues
Programmadirecteur / Ministerie Veiligheid en Justitie