071 56 01 660
  • nl
071 56 01 660
  • nl

Overheidsbreed HR-congres

P-Direkt — HR congres

P-Direkt verzorgt de personeels- en salarisadministratie van de Rijksoverheid en valt onder het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. P-Direkt bestaat in 2017 10 jaar en wil dat vieren met al haar ketenpartners. Obsession wint de pitch voor concept en organisatie van een groot congres, dat een kijkje moet bieden in elkaars keuken.

Aanpak

HR is in beweging. P-Direkt bracht een grote verandering binnen het Rijk teweeg als eerste shared service center van het Rijk en door alle ministeries innovatieve, snelle en voordelige dienstverlening te bieden. Op dit congres wil P-Direkt best practices uit alle disciplines van de HR-keten bij elkaar brengen. Voor één dag zal de keten ontketenen: dat wordt het uitgangpunt voor het ontwerp van het congres. Samen met de projectgroep kijken we naar de juiste vorm om de inhoud over te brengen. P-Direkt wil met zijn centrale rol ook een verbindende en inspirerende rol spelen tussen alle ketenpartners (HR, ICT en overige bedrijfsvoerings-onderdelen). Een mooie kans voor P-Direkt om het wat afstandelijke ICT-imago kwijt te raken.

Resultaat

“HR ontketent: De HR keten nu en in de toekomst” is het grootste en best gewaardeerde interne event van de Rijksoverheid in 2017. De HR-keten, in al zijn facetten, heeft zich goed kunnen laten zien. Op het congres stonden samenwerking en vooruitkijken centraal. De bezoekers hebben van elkaars ontwikkelingen en innovaties kunnen proeven. Er waren 67 bijdragen van ketenpartners en een plenair inhoudelijk programma met veel inhoud, interactie en inspiratie. P-Direkt heeft zich als volwassen, professionele organisatie laten zien en haar meerwaarde als ketenpartner bewezen.

Deel deze case op

  • Google+
  • Pinterest
Deel op LinkedIn

"Obsession heeft mijn verwachtingen ver overtroffen. Zij zijn een professionele partner die in het hele traject ontzorgen. Van idee en conceptontwikkeling tot aan de uitvoering in combinatie met helder projectmanagement. Met hun hulp heeft P-Direkt het grootste en best gewaarde rijksoverheid-event van het jaar neergezet. Wat ik volgende keer anders zou doen, is hen in een vroeger stadium betrekken, om daarmee een nog beter resultaat tegen lagere kosten te realiseren. "

Wauter Vis
Manager relatiebeheer & ontwikkeling / PDirekt Ministerie BZK