071 56 01 660
  • nl
071 56 01 660
  • nl

Mijn CJG

Gemeente Den Haag — Opening CJG's

De diensten voor kind- en jeugdzorg in Den Haag gaan steeds nauwer samenwerken. Om optimaal te profiteren van elkaars kennis en de zorg zo goed mogelijk te faciliteren, krijgt elk stadsdeel van Den Haag haar eigen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen een jaar moeten alle tien centra feestelijk geopend worden, waarbij de nieuwe positionering en dienstverlening duidelijk wordt voor de Haagse inwoners.

Aanpak

De CJG’s zijn er voor alle Hagenaars. Ze kunnen er terecht met serieuze problemen of lastige situaties, maar ook voor allerhande opvoedvragen. Het is dus belangrijk de CJG’s zo laagdrempellig mogelijk te maken en op die manier te presenteren aan de bewoners van de verschillende stadsdelen. Voor de openingen bedenken we een dichtbij-concept, dat de CJG’s neerzet als een betrouwbaar, persoonlijk en toegankelijk. Daarbij zoeken we aansluiting bij lokale scholen, acts en horeca.

Resultaat

Het fundament van alle openingen is hetzelfde, maar de uitwerking is gericht op de kenmerken en sfeer van ieder stadsdeel. De wethouder verricht overal de officiële openingshandeling, waarbij kinderen van scholen uit het stadsdeel een belangrijke rol spelen. De activiteiten trekken kinderen én hun ouders, maar ook omwonenden. Deze lokale betrokkenheid slaat aan en maakt dat velen de weg naar hun CJG goed weten te vinden.

Deel deze case op

  • Google+
  • Pinterest
Deel op LinkedIn