071 56 01 660
  • nl
071 56 01 660
  • nl

Impact door Meeting Design

Ministerie BZK & Verenigde Naties — Internationale conferentie

Nederland is in 2017 gastheer van de Verenigde Naties en host het Public Service Forum voor alle lidstaten. Doel van het meerdaagse, internationale congres is om kennis en ervaringen te delen en te leren hoe innovatieve maatschappelijke dienstverlening duurzame ontwikkeling kan versnellen. Het ministerie van BZK organiseert het congres in samenwerking met de Verenigde Naties en vraagt Obsession voor het Meeting Design. Onderliggende vraag is vooral ‘hoe’. Hoe breng je de boodschap over? En hoe krijg je een groep mensen in beweging, met zoveel verschillende culturele achtergronden en politieke drijfveren? Het gaat om het afleggen van verantwoording en laten zien dat de Verenigde Naties, met 193 lidstaten, van ons allemaal zijn.

Aanpak

Het Public Service Forum is traditiegetrouw een bijeenkomst van 5 dagen met keynotes van 1,5 uur, waar het vooral draait om luisteren en waar ministers en afgevaardigden op gezette tijden spreken. Impact creëren en nadenken over het Meeting Design betekent voor ons echter beginnen bij de kern en van daaruit een vertaalslag maken naar het programma en de werkvormen. Dat doen we projectgestuurd met co-creatiesessies, waarin opdrachtgever en eventbureau elkaar en de verschillende kanten van Public Service goed leren kennen. We werken een compleet voorstel uit, waarbij de inhoud op een vernieuwende manier voor het voetlicht komt. De conferentie wordt teruggebracht naar 2 dagen, met keynotes van maximaal 20 minuten, een nieuwe opzet voor de plenaire opening en een passende werkvorm voor iedere parallelle sessie. Centraal staat steeds de inhoud en de manier waarop je het beste het gesprek met elkaar kunt aangaan.

Resultaat

The future is now! Dat is de boodschap van de 10-jarige Ayla die de conferentie opent met een persoonlijke oproep, waar iedereen in de zaal kippenvel van krijgt. Het thema wordt op deze manier meteen tastbaar en voelbaar. Het zet de toon voor een dynamische conferentie, waaraan 600 politici, ministers, beleidsmakers en beslissers uit alle lidstaten van de VN twee dagen met elkaar in gesprek gaan. Dankzij het nieuwe format krijgen ze meer voor elkaar in minder tijd. Want in de gesprekken wordt echt van gedachten gewisseld over het behalen van de Sustainable Development goals in 2030. Op alle fronten lukt het om waar te maken waar de VN voor staan: transparantie. Tijdens de opening. In de plenaire en parallelle sessies. Tijdens de global awards uitreiking van de succesverhalen van de VN wereldwijd. En in de newsroom die we middenin de zaal hebben ingericht en waar live verslag wordt gedaan via alle social kanalen. Een mooier platform om content te maken en te delen is er niet.

Deel deze case op

  • Google+
  • Pinterest
Deel op LinkedIn