071 56 01 660
  • nl
071 56 01 660
  • nl

In Den Haag vitaal oud worden

Gemeente Den Haag — Slotmanifestatie

De gemeente Den Haag vindt vitaal oud worden, langer zelfstandig thuis wonen en het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen heel belangrijk. Daarom werd oktober 2017 uitgeroepen tot Maand van de Vitaliteit. Om ouderen te bereiken, te inspireren en te verleiden om meer aan cultuur te doen én om Haagse professionals uit de cultuur-, zorg- en welzijnssector handvatten te geven hoe zij hieraan een bijdrage kunnen leveren. Op 28 oktober was de slotmanifestatie ‘Ouderen en cultuurparticipatie’. Aan Obsession de vraag om hiervoor een concept te ontwikkelen.

Aanpak

Ons idee bestaat uit een gerichte aanpak per stadsdeel, omdat de stadsdelen qua cultuur zo verschillend zijn dat een uniforme aanpak minder passend is. Een programma per stadsdeel zorgt er bovendien voor dat ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen kennismaken met het aanbod van culturele en sportieve activiteiten. Zo heeft het ook meer kans op een blijvend effect. Samen met de cultuurankers, wijkbibliotheken en Buurthuizen van de Toekomst stellen wij op deze manier voor ieder stadsdeel een programma samen voor de slotmanifestatie.

Resultaat

Op 28 oktober vinden door heel Den Haag 29 kleinschalige, mooie en vooral gezellige (culturele en sportieve) activiteiten plaats. Van een theatershow voor en door ouderen tot samen schilderen, dansen, oude ambachten beoefenen en vitaliteitssessies om in beweging en balans te blijven. Niet alleen ouderen maken tijdens deze dag kennis met elkaar, ook zorgprofessionals en ondernemers kunnen elkaar zo ontmoeten. Om een brug te slaan tussen de stadsdelen en mensen ook een blik te gunnen ‘bij de buren’, worden op alle locaties LIVE beelden getoond van de verschillende activiteiten. Informatie en inspiratie ineen. Want het houdt na één maand natuurlijk niet op.

Deel deze case op

  • Google+
  • Pinterest
Deel op LinkedIn