071 56 01 660
  • nl
071 56 01 660
  • nl

Dichterbij

Rabobank Den Haag e.o. — Leden evenement

Rabobank Den Haag e.o. organiseert sinds jaar en dag ledenbijeenkomsten. In plaats van vier op zichzelf staande bijeenkomsten per jaar willen ze graag een andere ontmoeting met hun leden. Een ontmoeting die uitgaat van persoonlijk contact, het coöperatieve karakter van de bank over de bühne brengt en vooral ook jongere leden aanspreekt.

Aanpak

We bedenken één groot centraal event, waarin de kernwaarden van de bank terugkomen. Door het koppelen van budgetten, besparen we kosten en sluiten we aan bij de coöperatieve gedachte. Het komt samen in een avondvullend programma met muziek, economie en inspiratie vanuit de Dichtbij-gedachte. Daarbij verliezen we de kracht van de lokale banken niet uit het oog. De lokale accountmanagers zijn de hele avond goed vindbaar en zichtbaar.

Resultaat

Met 1.000 gasten, waarvan de helft in de leeftijdsgroep 30-50 jaar (voorheen 50-70), is het ledenevenement alleen al qua opkomst een succes. De gasten geven ook een hoge waardering voor het programma. Met elkaar wordt veel gepraat over het waarmaken van dromen en ambities. Dit sluit helemaal aan bij de ‘bank met ideeën’ waar de Rabobank voor staat.

Deel deze case op

  • Google+
  • Pinterest
Deel op LinkedIn

"Het ledenevenement was zeer verfrissend en inspirerend. We waren onder de indruk van de strakke organisatie en regie."

Dr. R. Droste
Directievoorzitter / Rabobank Den Haag e.o.