071 56 01 660
  • nl
071 56 01 660
  • nl

Agenda Stad

Ministerie Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties — Congres Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling neemt sterk toe in de nabije toekomst. Meer en meer Nederlanders zullen in een stedelijke regio gaan wonen. Het kabinet wil daarom in 2015 een Agenda Stad aan de Tweede Kamer aanbieden. Met maatregelen om de groei, leefbaarheid en innovaties in de Nederlandse steden te versterken. Wens is om tijdens een congres alle stakeholders, publiek en privaat, bij elkaar te brengen om de inhoud van de Agenda Stad vorm te geven.

Aanpak

De ambitie van Agenda Stad is om de Nederlandse steden tot de top van de wereld te laten behoren. Daarbij bedenken we een concept dat uitgaat van maximale interactie en betrokkenheid van de deelnemers. Via een keuzeprogramma met acht workshops kan iedere gast actief deelnemen aan een voor hem of haar interessant onderwerp. De uitdaging voor de Toekomst is dan al duidelijk geworden tijdens de plenaire sessie met minister Ronald Plasterk en Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde. Minister Plasterk lanceert tijdens het congres de ‘Challenge voor de Toekomst’, een landelijke competitie waarin start-ups hun innovatie kunnen presenteren. De ruimtes worden ingericht vanuit een stedelijk karakter. Zo is er voor iedere participant een eigen ‘huis’ van waaruit zij kennis kunnen maken met de bezoekers. Om de input van alle deelnemers te borgen, wordt de hele dag gevisualiseerd door tekenaars, die de inhoud vertalen in een drie meter lange animatie.

Resultaat

Agenda Stad werd trending topic op Twitter en de opkomst was met 40% meer mensen boven verwachting hoog. Veel deelnemers hebben belangrijke contacten gelegd en zijn ook na het evenement vervolggesprekken aangegaan om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. De input uit de workshops en plenaire sessies wordt nu gebruikt om de Agenda Stad vorm te geven.

Deel deze case op

  • Google+
  • Pinterest
Deel op LinkedIn

"De werkconferentie voor Agenda Stad kende een zeer korte voorbereidingstijd. In een periode van nauwelijks 3 maanden heeft het team van Obsession ons zeer vakkundig geholpen de juiste keuzes te maken en tot uitvoering te brengen. Een overweldigende opkomst met een hoger aantal mensen aanwezig dan ingeschreven. Een zelden vertoonde prestatie in de congreswereld."

Dennis Aarts
Programma manager / Ministerie Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties